Tot i que era la primera vegada que assistia a l’esdeveniment i, per tant, no puc comparar-ho amb edicions anteriors, me’n vaig anar amb la sensació d’haver viscut una jornada esportiva, alegre i molt familiar.
Hi va haver bona organització, en tot moment es van explicar i repetir les normes per al bon desenvolupament de la cursa i els participants van tenir una actitu molt col·laboradora en aquest sentit. La facilitat del transport i el repartiment de refrigeris un punt a favor. El fet que la primera i segona cursa comencessin des de punts diferents, molt bé per evitar l’acumulació de gent a la falda del Morro.
Relacionat amb el tema social, emocionant conèixer el grup de nenes de l’internat de “madres”. Vaig veure de lluny alguns joves que formen part del programa de Tangarana, tot i que no vaig tenir l’oportunitat de parlar amb ells, però amb moltes ganes de promoure més l’esport a col·lectius vulnerables per a millorar la seva qualitat de vida.

Molt bona feina i enhorabona de nou 😉

Traducción del catalán:
“Aunque era la primera vez que asistía al evento, portanto, no puedo compararlo con ediciciones anteriores, me fui con la sensación de haber vivido una jornada deportiva alegre y familiar.
Hubo buena organización, en todo momento se explicaron y repitieron las normas para el buen desarrollo de la carrera y los participantes tuvieron una actitud muy colaboradora en este sentido. La facilidad del transporte y la distribución de refrigerios un punto a favor. El hecho de que la primera y la segunda carrera comenzaran desde puntos diferentes, muy bien para evitar la
acumulación de gente en la falda del Morro.
Relacionado con el tema social, emocionante conocer el grupo de niñas del internado de ‘madre’. Vi de lejos algunos de los jóvenes que forman parte del programa Tangarana, aunque no tuve la oportunidad de hablar con ellos, pero con muchas ganas de promover más deporte hacia colectivos vulnerables para mejorar su calidad de vida.

Muy buen trabajo y enhorabuena de nuevo :)”